ÜCRETSİZ KARGO
İstanbul Avrupa Yakasına Özel

yogusmali kombi

Yoğuşmalı cihazları diğer kazan ve kombi cihazlarından ayıran en önemli ayrıcalıkları

yoğuşma tekniğinin kullanılmasıdır.


12.1. Yoğuşmalı Cihazlarda Yoğuşma Tekniği:

Konvansiyonel ısıtma cihazlarında brülörden gelen

sıcak gazlar ısı esanjörünün üzerinden geçirilir. Isı

esanjörünün içinden dolasan kalorifer suyu sayesinde

sıcak gazların enerjisi alınarak, atık gaz belirli bir

sıcaklığa kadar (örn: yakl. 120°C) soğutulur.

Burada kullanılan ısı miktarı, hissedilen ısı

miktarı olarak adlandırılır.

Fakat ısıtma cihazlarının ürettiği atık gazlarda bu

hissedilen enerjinin yanında bir de gizli enerji

bulunmaktadır ki, bu yanma sonucu ortaya çıkan su buharının içinde gizlidir.

Konvansiyonel cihazlarda su buharı içinde bulunan enerji, atık gaz ile birlikte kullanılmadan

bacadan dışarı atılmaktadır (Şekil – 30).

Yoğusma tekniğine göre çalışan cihazlarda ısı esanjörü özellikle çok büyük yüzeyli

yapılmakta veya ikinci bir esanjör atık gaz yolu üzerine konulmaktadır. Bunun sonucu olarak

da esanjörde hissedilen enerjinin alınmasının yanında atık soğutulmaya devam edilerek,

sıcaklığı yoğusma noktasına kadar düşürülür. Bu durumda atık gazın içindeki su buharı

yoğusur ve ortaya çıkan enerji de ( yoğuşma enerjisi veya gizli enerji olarak adlandırılır)

kalorifer suyuna aktarılır. (Şekil – 31)

Özet olarak bu tekniğe göre çalışan cihazlarda gizli enerjinin kullanılmasının yanında,

hissedilen enerjiyi de konvansiyonel cihazlara göre daha efektif kullandığı söylenebilir. Bu tip

cihazlara yoğuşmalı kombi ya da yoğuşmalı kazan adı verilmektedir.


12.2. Yoğuşma Tekniğinde %100’ün Üzerinde Verim Nasıl Oluşur?


Bu cihazlarda gizli enerjinin kazanılması ve hissedilen enerjinin de daha efektif olarak

kullanılması sayesinde verim %109 seviyelerine ulaşabilmektedir. Verimi yaklaşık %92

civarında olan konvansiyonel düşük sıcaklık kazanlarına göre, %17’lik bir verim farkı ortaya

çıkmaktadır. Verimin yükseklik derecesi kalorifer tesisatının çalışma sıcaklıklarından

bağımlıdır.

Çalışma sıcaklıkları ne kadar düşük seçilirse verim o derece yüksek olmaktadır. Şekil 38 ve

39’te gösterildiği gibi sistem sıcaklığı 40/30°C olan bir kalorifer tesisatında yoğusmalı cihaz

%108 gibi bir verime ulaşmakta, aynı cihaz 75/60°C sistem sıcaklığında ise %104’lük bir

verime ulaşabilmektedir. Fakat burada da görüldüğü gibi yoğusmalı cihazları yüksek sistem

sıcaklıklarında bile kullanmak avantajlı olmaktadır. Çünkü sekil 1’de gösterildiği gibi aynı

sistem sıcaklıklarında konvansiyonel cihazı verimi %92 civarında olmaktadır. Buradaki

%12’lik kazanç aynı zamanda %12 enerji tasarrufu anlamına gelmektedir


04/08/2017